TINTURA D’ARTEMISIA ANNUA

TINTURA D’ARTEMISIA ANNUA

És molt fàcil de preparar:

  • Posar la part aèria de la planta (fresca o seca) ocupant el 80% del recipient escollit.
  • Omplir-lo fins al 100% amb alcohol de grau alimentari i de qualitat.
  • Passats de 15 a 30 dies, colar-ho i guardar la tintura en un pot amb goter.

Es poden consumir de 5 a 10 gotes/dia, com a preventiu, sota la llengua o dissoltes en aigua.

És un excel·lent immune modulador.

Quant a l'autor

Natxi - Joan administrator

Deixeu una resposta