Segon principi

Segon principi

La manifestació de cada forma no es dóna per casualitat hi ha tota una causalitat darrere de cada forma, perquè cada forma té unes característiques singulars, unes característiques úniques, és aquesta singularitat la que ara cal en aquest temps, singularitat que hem de mantenir per ser autèntics, per complir el principi de correspondència.

Tot es crea a partir del punt perquè el punt dóna lloc al cercle o a l’esfera, depèn del pla on estiguem observant. El principi de correspondència que ens diu que com és a dalt és a baix i com és a baix és a dalt, té com a punt de trobada un inici en què l’energia transita de dalt a baix i de baix a dalt.

Vam veure al primer principi que cal una acció i el principi de correspondència és la qualitat, el resultat d’aquesta acció primera. Aquesta primera acció inicia el moviment de l’energia i l’energia s’expandeix cap a tot l’Univers per conformar les diferents dimensions, i a cada dimensió els diferents mons, i a cada món les diferents formes en què s’estructura aquesta energia fins a manifestar-se al món material on l’aparença de la matèria que percebem com a sòlida, es dóna també com a energia.

Tots som manifestació d’aquest primer moviment, d’aquesta primera energia i experimentem en totes les dimensions, en tots els mons, en totes les formes, així enriquim la primera ment, la ment divina, el Tot. Si som capaços d’observar aquest moviment de l’energia que es va estructurant assolirem un coneixement més gran, perquè serem conscients en totes les formes en què experimentem, en tots els mons en què experimentem, en totes les dimensions en què experimentem, per incorporar coneixement.

Aquest principi de correspondència s’adapta a la ment de cadascú expandint-se o contraient-se segons el moment, segons l’experiència. Ara en aquest instant, en què des del nostre interior connectem amb aquesta ment més elevada, més pura, podem obrir-nos a altres experiències sense que això suposi incorporar dubtes o pors a tot allò que experimentem. Així com aquesta primera energia es mou a l’Univers en les diferents estructures, nosaltres que som part d’aquesta primera energia podem, si aquesta és la nostra voluntat, moure’ns per totes aquestes estructures. Per això hem de connectar amb l’energia més elevada, que és l’energia de l’Amor incondicional, l’única que ens fa possible acollir-ho tot, abraçar-ho tot. Des d’aquesta obertura, des d’aquesta comprensió més gran aconseguim experimentar en altres formes, en altres mons, en altres dimensions per incorporar, aquí i ara, tot aquest coneixement.

Així com és a dalt, és a baix i com és a baix, és a dalt. Jo sóc aquí i allà, allà i aquí, acciono en aquestes diferents dimensions, acciono en els diferents mons, acciono des de les diferents formes i totes aquestes accions s’entrecreuen per conformar-me, aquí i ara. La manifestació de cada forma no es dóna per casualitat, hi ha tota una causalitat darrere de cada forma, perquè cada forma té unes característiques singulars, unes característiques úniques. És aquesta singularitat la que ara cal en aquest temps, singularitat que hem de mantenir per ser autèntics, per complir el principi de correspondència.

Perquè tot es comprengui millor en aquest pla més concret, cal dir que tots hem vingut a experimentar l’existència des de cadascun dels nostres centres energètics, així hi ha experiències en què vivim percebent la realitat des del primer xacra, el xacra de la matèria, però al llarg de les nostres existències, podem viure també l’experiència des del nostre xacra corona, obert a les energies més subtils passant per cadascun dels xacres. També hem vingut a experimentar des de cadascun dels nostres cossos, així hi ha existències en què bàsicament experimentem a través del nostre físic, d’altres a través del nostre cos emocional, del nostre cos mental, del nostre esperit i totes aquestes existències ens conformen. Ens fan tal com som ara, en aquesta existència en què hem pogut assolir un major coneixement que ens permet viure des de tots aquests aspectes, incorporant grans qualitats, grans dons…

Així amb tot aquest coneixement, aprenentatge incorporat, podem manifestar més fàcilment la nostra Ànima que es pot veure a través del cos físic i també, manifestar el nostre Ser, també a través de la matèria, perquè tot està interconnectat. Tot és el resultat de les infinites experiències, de les múltiples existències, i l’escala dels xacres i els diferents cossos o aspectes es perd a l’Univers.

Som doncs el resultat de tot aquest transitar des de l’Origen però alhora som Sers plenament lliures i incondicionats, només l’aparença ens condiciona.

Hem dit que des del punt, des del primer moviment es crea tota aquesta estructura, però també cal dir que a cada punt d’aquest transitar, a cada estructura, a cada dimensió, a cada món, a cada forma, hi ha Tot. Som doncs tots i cadascun portadors d’aquest gran coneixement a cadascun dels nostres cossos o aspectes, a cadascun dels nostres xacres, a cadascun dels nostres punts aquesta Tot.

Sentint aquestes paraules, la nostra matèria s’expandeix per acollir aquest Tot. La nostra matèria es densifica per acollir aquest Tot. Inspiro aquest Tot i lliuro aquest Tot, en benefici de tots per mantenir aquest transitar, aquesta transformació. Per ser el pont, el punt de connexió, i en aquesta respiració, en aquesta sensació em mantinc, en benefici de tots i acullo, cadascun segons el seu sentir, aquesta experiència de comú unió.

Pregunta:

Com podem aprofitar els somnis per obtenir més informació?

Resposta:

Estem constantment experimentant en diferents realitats alhora, més la nostra ment ha d’adaptar-se a aquesta realitat a poc a poc, en la mesura que anem incorporant a la nostra quotidianitat altres formes, altres mons, altres dimensions és molt més fàcil que siguem molt més conscients les moltes realitats en què vivim.

Sovint per a la majoria dels éssers els somnis no deixen de ser sinó il·lusions que la nostra ment crea d’aquesta realitat, a causa de les emocions que acollim o els pensaments que tenim, més per a tots aquells éssers que de forma conscient durant el descans, es obren a noves realitats sí que són experiències reals que poden viure per assolir un major coneixement, per arribar a una informació més completa.

L’Univers sempre facilita les experiències que podem gestionar. Així doncs, dependrà del moment i del grau de consciència de cadascú. La informació és sempre al nostre abast, el somni és una manera d’accedir a aquesta informació, de viatjar en el temps perquè el temps, és el present etern, és un instant. Com dèiem a la passada meditació l’instant entre obrir i tancar d’ulls, en aquest únic moviment es dóna tota l’eternitat.

Estem en un temps en que es facilitaran diferents camins per arribar a la informació, si la nostra ment és oberta i en el nostre cor hi ha la confiança, l’Amor, la compassió, la comprensió, la tolerància, ens obrirem per assolir més informació. per portar a la pràctica a la nostra quotidianitat.

De moment intentem a la nostra vida conscient, a la nostra vida diària, accionar des de l’energia amorosa perquè els resultats siguin beneficiosos per a tots, aquest és ja un primer pas. Un pas imprescindible per avançar. En la mesura que estem presents a la quotidianitat estem també molt més presents en altres formes, en altres mons, altres dimensions, i aquesta presència en totes aquestes estructures ens beneficia.

amb Amor i Llum-18-02-2022

Quant a l'autor

Natxi - Joan administrator

Deixeu una resposta