Reprogramació ADN helix 9

Reprogramació ADN helix 9

Incloem l’energia de l’Univers en la nostra energia vital per sentir-nos Sers de l’Univers, ara en aquesta experiència de vida, aquí a la Terra però, també, en altres existències en l’Univers.

Per veure a l’Univers o la seva representació és molt més fàcil fer-ho de nit perquè les estrelles són ben visibles en el firmament. Així doncs des d’aquest novè xacra, des d’aquest punt una mica distant del nostre cos físic, anem a obrir-nos a l’Univers.

Per a això hem de fer, com quan veiem les estrelles al firmament, mirem cap amunt i se’ns obre un horitzó infinit en el que totes les formes es presenten. On les figures geomètriques que hem pogut crear, que hem pogut imaginar i les inimaginables es fan presents. Des d’aquest punt, del novè xacra, obrim l’energia perquè es manifesti en nosaltres, cadascun d’una forma particular. Així en la mesura en que gràcies al moviment de la respiració, l’energia es va presentant davant nostre, ja sigui en forma d’ona o d’espiral, i van apareixent, també, formes geomètriques que identifiquem com les nostres, com singulars de cada un. A mesura que aquesta energia es manifesta en nosaltres i segueix el seu moviment, aquestes formes geomètriques, en principi molt translúcides, es van solidificant i materialitzant davant nostre.

Són formes geomètriques que polsen, que vibren i es transformen en altres figures geomètriques diferents. En l’instant en què les observem, ja transformen la seva forma, s’expandeixen i es contrauen, s’obren i es tanquen i aquest moviment és constant al llarg de tot el filament o ona que se’ns presenta.

Si en algun tram del filament, com en altres ocasions percebem un espai buit o un cúmul energètic que no s’estructura en cap forma geomètrica, demanem a l’Univers que ens faci arribar la informació necessària per estructurar l’energia o recuperar formes geomètriques que hem perdut al llarg de la nostra història.

Anem a escollir una primera forma geomètrica per a col·locar en el nostre cor. De totes les visibles en un moment donat la que escollim es mantindrà fixa per assentar-se en el nostre cor. Un cor geomètricament estructurat és un cor cristal·lí i, un cor cristal·lí, és pur, és innocent, és lluminós. Cadascú tria la forma que sent més adequada en aquest moment per al cor. Si és una esfera serà la geometria que tot ho conté, que tot ho abraça. Si és un triangle el vèrtex aquesta cap avall, aquest cor és un recipient per a tot el que arriba de l’Univers; tots els efluvis universals arriben a aquest triangle per alimentar-lo. Si és un quadrat és un cor arrelat fortament a la Mare Terra, amb un vincle estret amb Ella. Si és una estrella de sis puntes és un cor que connecta Cel i Terra, i troba sempre l’espai per compartir. Sentim aquesta estructura en el nostre cor.

Pugem ara a la nostra ment i, de totes les figures que apareixen davant nostre, escollim la segona figura per apropar a la nostra ment, la qual es fixa i la dipositem en ella. Així la nostra ment s’estructura de forma equilibrada segons la figura. Una ment cònica, amb la punta cap amunt, és una ment oberta a rebre tota la informació de l’Univers. Una ment tetraèdrica és una ment capaç de veure des de diferents perspectives una mateixa experiència. Una ment cilíndrica és una ment que interconnecta tots dos mons l’Univers i la Terra, sent una ment lúcida per transmetre. Qualsevol estrella en la nostra ment significa una ment lúcida, estelada i oberta a nou coneixement, a una nova comprensió de l’existència.

I ara, gràcies al moviment de la respiració, pugem fins al novè xacra, aquest segon xacra de la nostra Ànima i col·loquem aquesta tercera forma geomètrica escollida, en aquest xacra, creant una porta per obrir-nos a l’Univers. Aquí les formes poden ser compostes, espirals còniques, triangles circumscrits en cercles, diferents figures que s’uneixen per compondre una figura o forma nova, geometries que creixen cap a dins i cap a fora, que es compassen i s’equilibren, rectangles que s’entrecreuen constituint conjunts de creus i quadricules constituint xarxes geomètriques.

Repassem tota aquesta ona o hèlix que s’ha creat davant nostre per veure-la en tot el seu conjunt. Una visualització des d’aquesta ment més estrellada, des d’aquest cor que tot ho acull i, percebent l’equilibri i l’harmonia que hi ha entre totes les formes geomètriques diferents, que premen, es transformen i s’intercanvien. Amb aquesta sensació de completesa, d’harmonia, d’equilibri, acollim de nou aquesta hèlix que va penetrant de nou en aquest novè xacra a través d’aquesta forma geomètrica que hem escollit. Gràcies a la respiració va penetrant en aquest xacra que acull totes les formes de l’Univers fins que es fon, en aquest xacra, en aquesta forma geomètrica que hem escollit per a ell.

Si podem visualitzem les tres formes geomètriques escollides, les acostem fins a construir un triangle perfecte i sentim la seva harmonia, el seu equilibri. Dipositem aquest triangle en el nostre primer xacra, el xacra de l’energia vital en aquesta experiència de vida. Incloem l’energia de l’Univers, en la nostra energia vital per sentir-nos Sers de l’Univers ara en aquesta experiència de vida, aquí a la Terra però, també, en altres existències en l’Univers. Així en qualsevol moment, en qualsevol situació, si necessitem ajuda, energia, informació, curació, acompanyament, sabem que també podem demanar-ho a l’Univers, a les nostres formes en l’Univers, que ja estan connectades amb nosaltres, aquí i ara.

Descobrirem que hi ha moltes més coses en comú del que puguem imaginar. Que els nostres treballs aquí a la Terra tenen relació amb els nostres treballs en l’Univers. Que les nostres relacions aquí a la Terra tenen, també, relació com Sers de l’Univers i que tots, els d’aquí i de l’Univers, formem part del mateix Tot.

Que aquesta informació ens doni més confiança per a transitar per aquesta experiència, perquè és una experiència compartida amb l’Univers, i el resultat final, serà en benefici de tots, els d’aquí i els d’allà de l’Univers. Per sentir aquesta connexió, simplement respirant i connectant amb aquest novè xacra. I si ens és més fàcil connectar amb el primer, tenim ja en ell aquesta mateixa energia. Les nostres arrels són arrels universals i, avui, aquí, s’han activat.

amb Amor i Llum-21-05-2021

Quant a l'autor

Natxi - Joan administrator

Deixeu una resposta