Reprogramació ADN hèlix 3

Reprogramació ADN hèlix 3

La dualitat coexisteix sense necessitat de dissoldre’s


Fixem la nostra atenció en el nostre plexe solar. Si ens és més fàcil, reflectim la nostra imatge davant nostre i així, serà més fàcil la visualització. En un punt concret del plexe solar s’encén una petita Llum, una Llum groga, brillant, pura. Seguint el moviment de la nostra respiració es va creant un fil, una hèlix que es mostra davant nostre, a poc a poc en tota la seva extensió. Aquest fil que fluctua amb el moviment de la nostra respiració, aquest fil de Llum groga, conté informació important per a cada un de nosaltres. Observem el seu moviment, la seva forma i viatgem amb la mirada al llarg de la seva longitud.

Apreciem si hi ha algun punt en què està trencat, esfilagarsat. Algun punt en el qual no està visible, si es veu com entretallat. Si en alguna zona apareix algun altre color més enllà del groc. Tota aquesta observació ha de facilitar la seva reprogramació, programar per a aquest nou temps, per a aquesta nova vida a la Terra, per a aquesta nova etapa a la qual ens estem acostant. Qualsevol cosa que cridi la nostra atenció és important tenir-la present.

És evident que pel pas del temps part de la informació original pot haver-se perdut, fragmentat o mal interpretat. És doncs aquest moment, un moment oportú per situar-nos de nou en aquest punt origen, en el punt zero i des d’aquest punt reconstruir aquest fil. Aquesta hèlix al llarg de tota la seva longitud.

Cadascú pot utilitzar l’eina que més fàcilment aquest al seu abast o la que primer es faci present, es pot a través dels ulls de reparar tots aquests fragments i reconstruir aquest fil. Es pot fer a través de les mans netejant, unint, restaurant… Simplement a través de l’aire, si ens és fàcil bufar, amb la intenció, bufem sobre aquest fil perquè recuperi el seu estat original i així, cada un amb el que arribi al seu sentir més profund. Des d’aquest punt original en el qual la dualitat coexisteix sense necessitat de dissoldre tot es transforma i nosaltres som aquest element transformador, l’element que permet la coexistència d’aquesta dualitat en nosaltres i en l’entorn.

Aquest fil, aquesta hèlix conté tota la informació del nostre veritable origen. Conté un coneixement innat que s’activa i fa de la nostra ment, una ment clara, lúcida, intuïtiva, sàvia. Fa del nostre cor, un cor fort en el qual s’alberga l’Amor incondicional, aquest Amor original aquesta força poderosa creadora. Així, molt més lúcids, molt més Amorosos ens és molt més fàcil connectar amb el nostre veritable Jo. Des d’aquesta nova posició, des d’aquest nou centre, obrim-nos a l’experiència d’aquesta existència amb una altra perspectiva, amb una nova actitud. Reprenguem el nostre poder per participar de bona voluntat en aquesta experiència, en aquesta existència en benefici de tots i de tot.

Des d’aquest nou centre, acullo aquesta dualitat. Des d’aquest nou centre, tinc clars els meus límits, els límits que em permeten anar més enllà de la vella programació, dels vells patrons, de les velles creences. M’obro al que ha de venir, al que ha de succeir, des del meu poder, amb una total confiança, amb una major força, amb una gestió molt més fàcil d’aquesta marcada dualitat que hi ha en mi i fora de mi.

Observo de nou aquest fil, aquesta hèlix amb un color groc brillant, pur i cristal·lí. Seguint el fil és summament perfecte, des de l’inici a la fi i, gràcies al moviment de la respiració, absorbeixo poc a poc en el meu plexe aquest fil transformador, reprogramat amb tota la informació original activa. I en cada respiració em sento més connectat amb mi mateix, més connectat amb la meva ment, més connectat amb el meu cor. El meu plexe s’il·lumina en totes direccions, més enllà del meu cos físic. Sento com cadascuna de les meves cèl·lules s’activa i vibra davant d’aquesta nova Llum. És una vibració connectada íntimament amb la veritable vida, la vida al gran paradís, la vida del gaudi, la vida de l’intercanvi, la vida de la col·laboració. Si el meu cos vibra, la meva ment vibra i el meu cor vibra, en aquesta nova Llum.

Tot es transforma, el meu cos físic es sana, s’equilibra i s’harmonitza. Els meus pensaments són pensaments creatius, intuïtius i lúcids. Les meves emocions són emocions per compartir l’Amor, aquest Amor incondicional que és el del nostre origen. El sentir és de profund agraïment, de profund benestar. La informació transita a la perfecció en tots els nostres cossos, ja no hi ha codi perdut ni codi encriptat, tot està ja actiu a punt per manifestar-se, manifestar el meu Jo Incondicional. Aquesta és la manifestació del nou Ser humà.

No un Jo Superior, un Jo Amorós, un Déu savi sinó un Jo Incondicional, arrelat fermament en el nostre origen, en la força més poderosa, en l’energia que tot ho connecta. Ja no més dubtes, ja no més pors. Aquest Jo Incondicional tot  ho dissol, tot ho transforma, tot ho aconsegueix.

Si he treballat amb el meu reflex em fonc amb el meu reflex, sinó simplement em lliuro al sentir d’ara, d’aquest instant present, perquè quedi en la memòria.

amb Amor i Llum-19-11-2020

Quant a l'autor

Natxi - Joan administrator

Deixeu una resposta