POLÍTICA DE PRIVACITAT

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679)

Responsable del tractament:

M Ignàsia Polo Pujadas
Adreça: Ronda Camprodon, 2, 08500 – VIC
Telèfon: 693.722.227
Correu electrònic: pren@qualitatdevida.com
Web: https://www.qualitatdevida.com

Finalitat: Informar sobre activitats i serveis que realitzi la responsable del tractament, i per la gestió administrativa d’aquesta, complint les finalitats que li són pròpies .

Durada: Les dades personals es conservaran fins que l’interessat indiqui la seva voluntat de donar-se de baixa o durant els anys necessaris pel compliment de les obligacions legals.

Legitimació: La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona pel fet de sol·licitar-ho a través de la bústia de contacte del web, per correu electrònic o personalment a la consulta de la responsable del tractament.

Destinataris: Les dades no es cediran ni seran comunicades a ningú.

Dret de les persones interessades: Les persones interessades poden accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o si s’escau sol·licitar-ne la cancel·lació o supressió quan ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També pot sol·licitar la limitació i oposició del tractament de les seves dades.

Igualment podrà revocar el consentiment per a l’enviament de comunicacions  i exercir aquests drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a pren@qualitatdevida.com o notificar-ho personalment a l’adreça al principi referenciada.

Per qualsevol incompliment, la persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control.