Els 7 principis de “El Kybalió”

Els 7 principis de “El Kybalió”

1r Principi de Mentalisme: “El Tot és Ment; l’Univers és mental.”
Aquest principi explica la veritable naturalesa de l’energia, la força i la matèria, i el com i el perquè totes estan subordinades al domini de la ment.

Anar a la informació canalitzada…

2n Principi de Correspondència: “Com és a dalt, és a baix; com és a baix, és a dalt.”
Aquest principi és d’aplicació universal als diversos plans, mental, material o espiritual del Cosmos. Es considera aquest principi com un dels més importants auxiliars de la ment, per mitjà del qual es pot descórrer el vel que amaga allò desconegut a la nostra vida.

Anar a la informació canalitzada…

3r Principi de Vibració: “Res està immòbil; tot es mou i tot vibra.”
Aquest principi conté la veritat que tot està en moviment, que res no roman immòbil, coses que confirma per la seva banda la ciència moderna, i cada nou descobriment, ho verifica i comprova.

Anar a la informació canalitzada…

4t Principi de Polaritat: “Tot és doble, tot té dos pols; tot, el parell d’oposats: els semblants i els antagònics són el mateix; els oposats són idèntics en naturalesa, però diferents en grau; els extrems es toquen; totes les veritats són mitges veritats, totes les paradoxes es poden reconciliar.”
Aquest principi porta implícita la veritat que tot és dual. Tot té dos pols. Tot el seu parell d’oposats, afirmacions que són d’altres axiomes hermètics. Gràcies a ell és possible, canviar o transmutar les vibracions d’odi per vibracions d’Amor, en la pròpia ment i en la ment dels altres, cosa que és considerada com la més important pels hermetistes.

Anar a la informació canalitzada…

5è Principi del Ritme: “Tot flueix i reflueix; tot té els seus períodes d’avenç i reculada, tot puja i baixa; tot es mou com un pèndol; la mesura del moviment cap a la dreta, és la mateixa que la del moviment cap a l’esquerra; el ritme és la compensació.”
Aquesta llei regeix per a tot; Sols, mons, animals, ment, energia, matèria. Es manifesta tant en la creació com en la destrucció dels mons, en el progrés com en la decadència de les nacions, en la vida, en totes les coses i, finalment, en els estats mentals de l’home, i és sovint per això últim, que els hermetistes creuen que aquest principi és el més important.

Anar a la informació canalitzada…

6è Principi de Causa Efecte: “Tota causa té el seu efecte; tot efecte en té la causa; tot passa d’acord amb la Llei; la sort no és més que el nom que es dóna a la llei no reconeguda; hi ha molts plànols de casualitat, però res no escapa a la Llei.”
Aquest principi inclou la veritat que tot efecte té la seva causa, i tota causa, el seu efecte. Afirma que res passa casualment i que tot passa conforme a la Llei. La sort és una paraula vana, i si bé existeixen molts plànols de causes i efectes, dominant els superiors als inferiors, tot i així cap escapa totalment a la Llei.

Anar a la informació canalitzada…

7è Principi de Generació: “La generació existeix per tot arreu; tot té el seu principi masculí i femení; la generació es manifesta en tots els plànols.”
Aquest principi porta implícita la veritat que la generació es manifesta en tot, estant sempre en acció els principis masculí i femení. Això és veritat, no només en el pla físic, sinó també en el mental i l’espiritual. Al món físic aquest principi es manifesta com a “sexe”, i en els plans superiors pren formes més elevades, però el principi subsisteix sempre el mateix.

Anar a la informació canalitzada…

Quant a l'autor

Qualitat de vida administrator

Deixeu una resposta